Disclaimer |  Privacy

Privacy


Website Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F.

Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F.

Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van personen tegen onnodig of ongeoorloofd gebruik van op hen betrekking hebbende persoonsgegevens en hanteert daarom het hieronder weergegeven privacybeleid dat is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Registratie van persoonsgegevens

Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om middels het invullen van een contactformulier gegevens of informatie bij Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F. aan te vragen. De met het oog daarop te verstrekken gegevens worden opgenomen in een door Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F. gevoerde registratie van persoonsgegevens.
De hiervoor bedoelde persoonsgegevens worden vastgelegd en gebruikt voor de verzending van de gevraagde informatie. Die persoonsgegevens worden voorts vastgelegd en gebruikt voor marketingdoeleinden, maar alleen indien de bezoeker van de website daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Registratie van overige gegevens

Op deze website kunnen alle functies worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens van de bezoeker van de website worden vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem. Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde gegevens te verstrekken, vindt vastlegging van de verstrekte gegevens plaats.

Daarnaast vindt alleen vastlegging van bezoek- en verkeersgegevens plaats, waaronder begrepen het type verbinding, de browser waarvan de bezoeker gebruik maakt, het besturings-programma van de computer van waaruit deze website bezocht wordt en de pagina's van deze website die bezocht worden. Deze gegevens worden door Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F. uitsluitend verzameld en gebruikt om de inhoud van deze website optimaal te kunnen afstemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Zo kan het navigatiemenu van deze website door registratie van de meest bezochte pagina's worden afgestemd op de behoeften van de bezoekers en kunnen de hiervoor bedoelde gegevens worden gebruikt bij het opsporen en verhelpen van eventuele (technische) problemen bij het bezoeken van deze website.

Links naar websites van derden en gebruik van cookies door derden

Deze website bevat onder meer links door middel waarvan websites van derden bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in websites van derden zijn opgenomen. Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid met betrekking tot websites van derden. Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F. is evenmin verantwoordelijk voor het gebruik van cookies door die derden.

Wijziging

Administratiekantoor Van Ooijen V.O.F. behoudt zicht de bevoegdheid tot wijziging van haar privacybeleid met betrekking tot deze website voor. Het verdient dan ook aanbeveling met enige regelmaat van dit privacystatement kennis te nemen.
 

Disclaimer |  Privacy